.

 

 

 

Jaunums! mūsu vēlmes - sludinājumi.

 

Par mums...

Ogres novada bērnu nams „Laubere” savu darbību uzsācis 1992. gadā. Šobrīd bērnu nams izvietots bijušajā Lauberes kopsaimniecības bērnudārza ēkā, kas ir pielāgota un pārbūvēta klientu vajadzībām. Kopš 2010. gada septembra nodots ekspluatācijā ēkas 2. stāvs. Maksimālais vietu skaits-40.
Bērnu namā uzņem bērnus, kam nepieciešama sociālā palīdzība, mājas un gādīgu cilvēku atbalsts.
Iestādē dzīvo bērni no 2 līdz 20 gadu vecumam. Audzēkņi sadalīti 2 grupās, katra grupa dzīvo kā liela ģimene.
Bērni izvietoti 1,2,3, 4-vietīgās istabās, ievērojot bērnu vēlmes, saderību, veselības stāvokli u.c. faktorus.
Iestādē daudz tiek domāts par ģimeniskas un veselīgas vides radīšanu un tāpēc arī telpu iekārtojums regulāri tiek pilnveidots un arī kopīgas aktivitātes ar bērniem, ņemot vērā bērnu intereses, vēlmes, iespējas, strādājošā personāla idejas, atbalstu un darbu. Bērnu nams nodrošina iespējas apgūt dažādas pašapkalpošanās iemaņas, kā arī iespēju pašiem piedalīties svarīgu jautājumu lemšanā. Ejam līdzi laikam, tāpēc audzēkņi tiek apgādāti ar apģērbu, ievērojot viņu stilu un vēlmes.
Ja audzēknis sekmīgi mācās, pats vēlas un pašvaldībai rūp jaunieša izglītība, ar pašvaldības lēmumu audzēknis var uzturēties mūsu iestādē līdz mācību gada  beigšanai (saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības likuma 42.pantu: „ārpusģimenes aprūpi izbeidz, kad bērna vecāku ģimenē tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi bērna attīstībai vai arī viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Ilgāka bērna atstāšana aprūpes iestādē pieļaujama līdz mācību gada beigām, ja bērns turpina mācības.).
Iespējama arī bērnu īslaicīga uzturēšanās: ja rodas situācija, ka bērnu nav, kur atstāt, sociāli apstākļi u.c.
Par bērniem namā rūpējas zinoši un pieredzējuši darbinieki.
Vide mūsu bērnu namā pēc iespējas tiek tuvināta dzīvei ģimenē.
Vispārējo izglītību audzēkņi iegūst Lauberes pamatskolā. Pēc pamatizglītības iegūšanas audzēkņi var turpināt mācības profesionālajās vidusskolās.
Bērnu namam ir savas tradīcijas: sporta un veselības pasākumi, bērnu Dzimšanas un Vārda dienu svinēšana ( katram atsevišķi viņa goda dienā), latviešu gadskārtu svētki, teātra izrāžu apmeklēšana, ekskursijas u.c.

Izmaksas-EUR 355,72 mēnesī, maksā pašvaldība, no kuras bērns ierodas.

Pašlaik bērnu namā mīt: 

Novads, pilsēta

 Bērnu skaits

Ogres novads

10

Lielvārdes novads

5

Ikšķiles novads

2

Ķeguma novads

2

Dagdas novads

1

Liepājas novads

1

 

Vēlamies no sirds pateikties tiem, kas mums palīdzējuši (ar atbalstu, zināšanām, labu vārdu, ar iedvesmu, iniciatīvu, inventāru jaunu un lietotu, apģērbu, telpu remontiem, biļetēm uz pasākumiem, datortehniku, kancelejas precēm, ceļojumiem, nometnēm, dāvanu kartēm, friziera pakalpojumiem, naudu u.c.) :

 

 • Lauberes pagasta pārvalde;
 • Lauberes pagasta bibliotēka;
 • Lauberes pamatskola;
 • Ogres novada pašvaldība;
 • Ogres novada sociālais dienests;
 • Valsts policija;
 • Krīzes centrs „Laipas”;
 • Valmieras SOS bērnu ciemats, Edijs Pētersons;
 • Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds";
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija;
 • „Laimes Otas” dibinātāji Jogita Pūpola un Kašers;
 • SIA PRAE Sabiedriskās attiecības;
 • Viešūra kalns, SIA Čiekuri – Shishki;
 • Motosportists Andis Valts un talismans vilciņš;
 • Autosportists Jānis Kozlovskis;
 • Zita un draugi no Ogres;
 • Nometne Re: active 2013;
 • Suntažu vidusskolas jaunieši;
 • Ogres tehnikums;
 • Rīgas Valsts 3.ģimnāzija;
 • Rīgas Hanzas vidusskola;
 • Goleks Ltd.;
 • Light a Life projekta organizatori;
 • „Let’s go” projekta organizatori;
 • Būvfirma „Arčers”;
 • Nometne „Pasaka”, Juris Mažukna;
 • SIA Knauf;
 • Renāte Rulle un IT uzņēmums ATea;
 • Ina Kohane un ADRA;
 • Nacionālie bruņotie spēki;
 • Palidzesim.lv komanda;
 • SIA „Ogres centra aptieka”;
 • SIA „Lielvārds”;
 • SIA ADA Holding;
 • SIA DC ROAD;
 • SIA UNITECH LATVIA;
 • SIA L2;
 • SIA MOTOTEHNIKA;
 • Regīna Voronova;
 • Lāsma Liepiņa Ančuka;
 • Samāriešu fonds;
 • Egils Helmanis;
 • Jolanta Žigulina;
 • Liena Milherte;
 • Jevgeņijs Kosjanenko;
 • Tatjana Zaharjeva;
 • Anna Andersone;
 • Kārlis Rubins;
 • Mareks Saulgriezis;
 • Gunita Moskovljevica;
 • Ieva Kozlovska;
 • Olga Serebreņicka;
 • Uldis Mauriņš;
 • Karlīna Gatere;
 • Kitija Īe-Šnepere;
 • Sarmīte Braunfelde.

Kā arī visiem, kas vēlējušies palikt nezināmi.
Paldies visiem, kas mūs apciemoja, dāvināja apģērbu, spēles, kārumus, kā arī iepriecināja mūs ar dažādiem priekšnesumiem!